Odzyskiwanie długów

Agencja detektywistyczna to oczywiście nie komornik, ale nie raz od komornika może być znacznie skuteczniejsza. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, w których wystawiony jest sądowy nakaz zapłaty określonych środków i okazuje się, że dłużnika albo nigdzie nie ma, albo nie ma majątku dłużnika, który dałoby się w skuteczny sposób zlicytować. Komornik w takim przypadku zazwyczaj rozkłada ręce i wydaje zaświadczenie o nieskuteczności egzekucji ze względu na brak majątku dłużnika. A ten śmieje nam się w twarz. Agencja detektywistyczna pozwoli nam na ustalenie elementów majątku dłużnika, które ten w sposób niezgodny z prawem postanowił ukryć.
„Trzepanie” dłużnika
W niektórych przypadkach konieczne jest najpierw ustalenie, kim jest dłużnik, bo chociaż takie sytuacje są rzadkie, czasami niestety ktoś przyjmuje zobowiązania na nazwisko innej osoby, istniejącej lub nieistniejącej. Zakładając jednak, że wiemy, kto jest winny nam pieniądze, agencje detektywistyczne mogą z miejsca ruszać do pracy polegającej na śledzeniu przekształceń majątkowych dłużnika. Prawie istnieje bowiem cały szereg przepisów mówiących o tym, jak osoba posiadająca długi może i nie może rozporządzać swoim majątkiem. Wykonanie szeregu darowizn na żonę na dzień przed egzekucją jest bowiem oczywistym sposobem na obejście przepisów prawa i na schowanie swojego majątku. Podobny numer wykręcany przez dłużników to polega na tworzeniu i przekształcaniu firm, po czym dokonują oni przenosin majątku pomiędzy nimi, co skutecznie uniemożliwia egzekucję na jednej z firm, ale jest działaniem bezprawnym. Wszystkie tego typu działania można wyśledzić, udokumentować i przedstawić w sądzie, po czym ukrywane mienie może już stanowić zaspokojenie roszczeń.

Walka z dłużnikami
Jednym z najważniejszych zadań, jakich podejmuje się każda dobra agencja detektywistyczna, jest walka z dłużnikami, którzy odmawiają zwrotu pieniędzy klitom agencji detektywistycznej. Jest to działanie skomplikowane, ponieważ sam fakt bycia dłużnikiem nie jest w naszych warunkach prawnych w jakikolwiek sposób karalny, więc proces dochodzenia swoich pieniędzy tak naprawdę spoczywa na wierzycielu.
Znaleźć i podliczyć
Co konkretnie może zrobić dla nas agencja detektywistyczna? Przede wszystkim, zadaniem agencji detektywistycznej jest znalezienie dłużnika, co czasami robi się samo, ponieważ wielu dłużników w żaden sposób się nie ukrywa. Ich sposobem na unikanie zapłacenia nam odpowiedniej sumy pieniędzy jest wykazywanie, że ich po prostu nie mają. Do sądu podjeżdżają wartą setki tysięcy złotych limuzyną, a kiedy dostana jakąś drobna grzywnę, okazuje się, że nic nie mają. Takie działanie zaprezentował przed kilkoma laty znany biznesman z Torunia. Mają oczywiście bardzo wiele, ale ich majątek jest ukryty. Ukrywanie majątku w sposób fikcyjny tylko w celu uniknięcia konieczności oddania długu już jak najbardziej jest przestępstwem i z mocy prawa jest nieskuteczne. Oznacza to, że znaleziony przez agencję detektywistyczną element majątku można objąć postępowaniem komorniczym, dzięki czemu odzyska się swoje długi. Detektyw odszukuje ukrywane mienie, dokumentuje sposób, w jaki zostało ono ukryte, dokumentuje miejsce jego przebywania, także jeśli jest to mienie wirtualne typu na przykład akcje, po czym sporządza dokumentację do wykorzystania w sądzie. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko odzyskanie swoich pieniędzy, ale także skuteczne ukaranie dłużnika.

Dodaj komentarz